Objava rezultata prijemnog ispita

27.05.2023.

Objava rezultata prijemnog ispita

Rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na stranici škole 31.05.2023. u 12 sati.

Radi zaštite podataka, šifra svakog učenika će biti izrađena po ključu: prvo i drugo slovo imena, prvo i drugo slovo prezimena, dan rođenja djeteta (broj)