Odluka o realizaciji školskih praznika u 2019./2020. šk. god.

Donesena je konačna odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020

Odluka o realizaciji školskih praznika u 2019./2020. šk. god.

Donesena je konačna odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Samu odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. za područje Zagrebačke županije možete vidjeti/preuzeti na mrežnim stranicama Zagrebačke županije.

 

Važno je napomenuti da je za narednu školsku godinu 2019./20. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponudilo osnivačima školskih ustanova četiri varijante u kojima je različit raspored školskih praznika, a novost su jesenski praznici. Vezano za ovu mogućnost odabira pokrenuto je i javno savjetovanje koje je trajalo od 26. travnja do 5. svibnja 2019. godine.
Ono što je zajedničko za sve četiri varijante je da:

1.       Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine.

2.       Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019.  do 20. prosinca 2019. godine.

3.       Nastava je i dalje ustrojena u dva polugodišta.

Zagrebačka županija,  pa tako i Glazbena škola Jastrebarsko, odabrala je varijantu u kojoj nema jesenskih praznika, a zimski praznici za učenike počinju 23. prosinca 2019. godine i traju do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje u ponedjeljak 13. siječnja 2020. godine.
Proljetni praznici za učenike počinju 10. travnja 2020. godine i završavju 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje u ponedjeljak 20. travnja 2020. godine.