Početak školske godine 2019./2020.

Nastava u 2019./2020. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019.g.

Početak školske godine 2019./2020.

OBAVIJESTI ZA POČETAK ŠK. G. 2019./2020. 

Nastava u 2019./2020. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019.g. Dogovor o rasporedu sati sa učiteljem individualne nastave bit će od 9,00 do 11,00 sati i od 16,00 do 18,00 sati, u sobi predmetnog učitelja a prema popisu dodijeljenih učenika. Nastava solfeggia i teoretskih predmeta počinje u utorak, 10. rujna, po privremenom rasporedu sati koji će biti u petak 6. rujna dostupan na Internet stranici škole i oglasnoj ploči škole. Svi učenici od III. razreda osnovne škole dužni su pohađati nastavu skupnog muziciranja – zbor ili orkestar. Probe skupnog muziciranja počinju prema dogovoru sa voditeljima a prema popisu koji će biti izvješen u oglasnom ormariću.

 

Dragi učenici dobro došli! Želimo vam puno uspjeha u 2019./2020. školskoj godini!

 

Ravnatelj: Dragutin Fabijanić, prof