Saznajte više o Glazbenoj školi Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko, koji s okolicom broji 16.000 stanovnika, kulturno je, političko i gospodarsko središte ovoga dijela Zagrebačke županije.

 

Saznajte više o Glazbenoj školi Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko ima osnovnu školu, srednju školu gimnazijskog i zanatskog smjera te bogatu kulturno-umjetničku tradiciju.

U samom gradu djeluju tri (3) pjevačka zbora, a u okolici grada djeluje šest (6) puhačkih orkestara, jedan (1) tamburaški orkestar, te veliki broj raznolikih glazbenih sastava. Svaki od tih zborova i orkestara okuplja 30-40 članova razne starosne dobi, od osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata, radnika, umirovljenika.

Uz ovako velik interes za amaterskim bavljenjem glazbom, javila se potreba za osnivanjem glazbene škole. Zbog udaljenosti od Zagreba i teškoća pri putovanju na nastavu, poglavito osmoškolaca, na zamolbu roditelja, u dogovoru s Glazbenom školom Pavla Markovca iz Zagreba i Grada Jastrebarskog, od 1996. godine je pri Centru za kulturu bio organiziran glazbeni tečaj po programu Osnovnih glazbenih škola, (NN. br. 12/85). i to na instrumentima: GLASOVIR, GITARA, FLAUTA, KLARINET, TRUBA, SAKSOFON, VIOLINA, VIOLONČELO te SOLFEGGIO i TEORIJA GLAZBE, SKUPNO MUZICIRANJE.

Zbog sve većeg zanimanja za glazbeno obrazovanje, Grad Jastrebarsko traži kvalitetniji oblik ustroja već postojećeg glazbenog tečaja, te na 13. sjednici, održanoj 16. prosinca 2002. godine, Gradsko vijeće Jastrebarskog donosi odluku o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko.

Na temelju članka 18. i članka 30. Zakona o osnovnom školstvu ( Narodne novine,br. 59/90, 27/93 i 7/96) a povodom zahtjeva Osnovne glazbene škole u osnivanju iz Jastrebarskog, URBROJ: 238-84-03-65 od 26. veljače 2003 godine, za izdavanje rješenja za početak rada Osnovne glazbene škole, ministar prosvjete i sporta donosi rješenje kojim se odobrava početak rada i izvođenje nastavnog plana i programa za instrumente: glasovir, trombon, tuba, truba, flauta, klarinet, saksofon, violina, violončelo i gitara.

 

Kako do nas

 


Prikaz veće karte