Odjel za gitaru

Odjel za gitaru

Tomislav Ribičić, ak.muzičar –gitarist

Filip Hlebić, glazbenik gitarist

Luka Šijan, mag.muz.