Odjel za gitaru

Odjel za gitaru

Tomislav Ribičić, ak.muzičar –gitarist

Tomislav Kučinić, mag.muz.

Luka Šijan, mag.muz.