Odjel predškolskog glazbenog obrazovanja

Sadržaj glazbenog programa je glazbena igraonica u kojoj djeca kroz igru pjevanjem, gledanjem i slušanjem glazbe upoznaju prve glazbene pojmove i razviju interes za glazbu.

 

Odjel predškolskog glazbenog obrazovanja

Program predškolskog odgoja I.godine planiran je za djecu od 4 do 6 godina s ciljem razvijanja glazbenog sluha i pamćenja, ritma, intonativno čistog pjevanja uz pravilno disanje, upoznavanje različitih glazbala te razvijanja zanimanja za glazbu općenito.

Program predškolskog odgoja II.godine sadrži plan obrade pojmova iz glazbene teorije, obrade pjesmica, vježbe za glas i grlo, za razvijanje glazbene i ritmičke memorije, slušanje glazbe, obradu osnovnih elemenata glazbene teorije.