Dokumenti

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 92/10)

Ispravak zakona o izmjenaman i dopunama Zakona o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 105/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 90/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 16/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/12)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.1 26/12) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  152/14)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 7/17)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11)

 

Ugovori

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

 

Školski odbor

Temeljem članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školski odbor ima sedam članova .

            Školski odbor GŠ Jastrebarsko čine :

             Vlasta Fabijanić iz reda radnika,

             Iva Barač i Đurđa Pavlović iz reda učitelja,

             Tea Borković iz reda roditelja,

             Snježana Janković, Marijan Bernat i Anđelko Reparinec ispred osnivača Škole.

  Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Iva Barač, a za zamjenicu Snježana Janković.

 

  U ovom sastavu članovi školskog odbora djeluju od 31.01.2018.g. i izabrani su na mandat od četiri godine.

 

Najave sjednica Školskog odbora

Najava 28 2017

Najava 29 2017

Najava 30 2017

Najava 31 2017

Najava 32 2017

Najava 33 2017

Najava 34 2017

Najava 35 2017

Najava 36 2017

Najava konstituirajuće sjednice 2018

Najava 1 2018

Najava 2 2018

Najava 3 2018

 

Zaključci sa sjednica Školskog odbora

Zaključak 28

Zaključci 29,30

Zaključak 31 

Zaključak 32 

Zaključak 33 

Zaključak 34

Zaključak 35

Zaključak 36

Zaključak 1 2018

Zaključak 2 2018

Zaključak 3 2018

 

Pozivi

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik i specifikacije

 

Odluke

Odluka o imenovanju ravnatelja škole

Odluka o nenastavnim danima

Odluka o iznosu participacije za 2018 /2019 godinu

 

Pravni akti 

Klasifikacijski plan 2018

Klasifikacijski plan 2017

Pravilnik o oslobađanju plaćanja participacije

Statut GŠJ

Etički kodeks GŠJ 

Poslovnik o radu školskih vijeća 

Pravilnik o kućnom redu GŠJ 

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

 

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan 2018.

Odluka uz financijski plan

 

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijski izvještaj 2017

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2016. godinu

Obrazac obveze 2016

Obrazac bilanca 2016

Obrazac PR-VRIO

Obrazac PR-RAS

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijski izvještaj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Financijska izvješća za 2015. godinu

Obrazac obveze 2015

Obrazac bilanca 2015

Obrazac P-VRIO

Obrazac PR-RAS

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijski izvještaj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 

 

Plan nabave

Plan nabave 2018.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

 

Školski kurikulumi

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

 

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2017./2018.

Prilozi planu i programu šk.god. 17./18.:

Uspjeh učenika 

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

 

Izmjene i dopune Plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017.

Plan i program Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017. 

 

Pristup informacijama

Godišnje izvješče ZPPI 2017

Godišnje izvješće ZPPI 2016

Godišnje izvješće (2015)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Glazbene škole Jastrebarsko

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacija

Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Katalog info 2012

Odluka katalog

Odluka službenik info

 

Zaštita osobnih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Računovodstvo

 

Naplata prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura obveza

Zaprimanje i provjera računa

 

Ostalo

Brošura za roditelje