Dokumenti

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 92/10)

Ispravak zakona o izmjenaman i dopunama Zakona o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 105/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 90/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 16/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/12)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.1 26/12) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  152/14)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 7/17)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11)

 

Ugovori

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

 

Školski odbor

Temeljem članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školski odbor ima sedam članova .

            Školski odbor GŠ Jastrebarsko čine :

             Vlasta Fabijanić iz reda radnika,

             Iva Barač i Đurđa Pavlović iz reda učitelja,

             Tea Borković iz reda roditelja,

             Snježana Janković, Nenad Strizrep i Anđelko Reparinec ispred osnivača Škole.

  Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Iva Barač, a za zamjenicu Snježana Janković.

 

  U ovom sastavu članovi školskog odbora djeluju od 31.01.2018.g. i izabrani su na mandat od četiri godine.

 

Najave sjednica Školskog odbora

Najava konstituirajuće sjednice 2018

Najava 1 2018

Najava 2 2018

Najava 3 2018

Najava 4 2018

Najava 5 2018

Najava 6 2018

Najava 7 2018

Najava 8 2018
 
Najava 9 2018
 
Najava 10 2018
 
Najava 11 2019
 
Najava 12 2019
 
Najava 13 2019
 
Najava 14 2019
 
Najava 15 2019
 
Najava 16 2019
 
Najava 17 2019
 
Najava 18 2019
 
Najava 20 2020
 
Najava 23 2020
 
Najava 24 2020
 

Zaključci sa sjednica Školskog odbora

Zaključak 2018

Zaključak 1 2018

Zaključak 2 2018

Zaključak 3 2018

Zaključak 4 2018

Zaključak 5 2018

Zaključak 6 2018

Zaključak 7 2018

Zaključak 8 2018

Zaključak 9 2018

Zaključak 10 2018

Zaključak 11 2019

Zaključak 12 2019

Zaključak 13 2019

Zaključak 14 2019

Zaključak 15 2019

Zaključak 16 2019

Zaključak 17 2019

 

Pozivi

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik i specifikacije

 

Odluke

Odluka o imenovanju ravnatelja škole

Odluka o nenastavnim danima

Odluka o iznosu participacije za 2018 /2019 godinu

Odluka o iznosu participacije roditelja za 2019 /2020 godinu

 

Pravni akti 

Klasifikacijski plan 2020

Klasifikacijski plan 2019

Klasifikacijski plan 2018

Klasifikacijski plan 2017

Pravilnik o oslobađanju plaćanja participacije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije

Statut GŠJ 2019

Statut GŠJ

Etički kodeks GŠJ 

Poslovnik o radu školskih vijeća 

Pravilnik o kućnom redu GŠJ 

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

 

Financijski plan za 2020. godinu i projeckija plana za 2021. i 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

Financijski plan 2020.

Obrazloženje Financijskog plana 2020.

 

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan 2019.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

 

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan 2018.

Odluka uz financijski plan

 

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijski izvještaj 2019

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijski izvještaj 2018

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijski izvještaj 2017

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 

 

Plan nabave

Plan nabave 2020.

II. Izmjene Plana nabave 2019.

I. Izmjene Plana nabave 2019.

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

 

Školski kurikulumi

Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

 

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2020./2021.

Prilozi planu i programu šk.god. 20./21.:

17. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2019./2020.

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2018./2019.

Prilozi planu i programu šk.god. 18./19.:

16. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

15. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

Uspjeh učenika po razredu 2018./2019,

Uspjeh učenika po razredu

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2017./2018.

Prilozi planu i programu šk.god. 17./18.:

Uspjeh učenika 

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

 

 

Izmjene i dopune Plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017.

Plan i program Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017. 

 

Pristup informacijama

Godišnje izvješče ZPPI 2019

Godišnje izvješče ZPPI 2018

Godišnje izvješče ZPPI 2017

Godišnje izvješće ZPPI 2016

Godišnje izvješće (2015)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Glazbene škole Jastrebarsko

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacija

Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Katalog info 2012

Odluka katalog

 

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Politika zaštite privatnosti GŠJ

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka GŠJ

Informacije o obradi osobnih  podataka u svrhu zasnivanja radnog odnosa GŠJ

Odluka o osobama odgovornim za obradu u GŠJ

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka

 

Ispisnica

 

Računovodstvo

 

Naplata prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura obveza

Zaprimanje i provjera računa

 

Ostalo

Brošura za roditelje

Najava 9 2018
Ispisnica